-->

ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ

ਪਹਿਲਾ੍

ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੁਣਨਾ  । ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਉ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ ।
ਪਿਆਰੇ ਸਾਥਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬਜਾਰ ਵਿਚੋ ਇਕ ਆਇ ਪੋਡ ( i-pod  like mobile but not mobile ) ਆਉਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ

ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ( Shri Guru Granth Sahib Ji ka Sahaj Path )  ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 66 ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀ http://www.desifieldmusic.com/  ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਪਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਵੋ  ਸੁਣੋ ।


ਦੁਜਾ

ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ

ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ  ਵੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜੋ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ ।

No comments

Powered by Blogger.