-->

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ

ਕਨੇਡਾ ਦੁਨਿਆ ਦਾ ਦੁਜਾ ਸਭ ਤੋ ਵਡਾ ਏਰਿਏ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਯੁ.ਐਸ.ਏ. ਨਾਲ ਦਖਣ ਤੇ ਉਤਰ ਪਸ਼ਮ ਤੋ ਲਗਦੀ ਹੈ ਇਥੇ 15 ਸਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਜਦੋ ਪਾਪੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ ਚਾਲਾਕ ਲੋਪੜੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਹਥ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤ ਸਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀਤ ਅੰਗਰੇਜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨਾ ਨੇ ਇਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ 1980 ਵਿਚ ਜਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਇਹ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਤਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਭਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ।


ਹੁਣ ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਉਸ ਆਫ ਕੋਮਨ ਵਿਚੋ ਚੁਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਪਾਰਟਿਆ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਨੈਡਾ ਰੁੜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੁਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਵੀ ਸਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1982 ਕਿਹਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਕਨੈਡਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਤਿਆ ਇਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਵਖ ਹਨ ਇਸ ਕੋਲ 65000 ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮੋਜੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 25000 ਵਾਯੂ ਸੇਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ।

ਕਨੈਡਾ ਵਿਚ ਦਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਰਾਂਤ ਹਨ ਤੇ 3 ਸ਼ਾਸਿਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ Western Canada, Central Canada, Atlantic Canada, and Northern Canada ।


ਕਨੈਡਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਪੰਸਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਇਥੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ 8 ਪਰਸੈਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਘਟ ਹੈ
ਇਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ


1. ਟੋਰੰਟੋ
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਨਟਾਰਿਓ
2. ਮੋਨਟਰਿਯਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਯੁਬੇਕ
3. ਵੈੰਕੁਵਰ - ਬਰਟਿਸ਼ ਕੋਲਬਿਆ
4. ਓਟਾਵਾ - ਓਟਾਰਿਯੋ ਕਯੁਬੇਕ
5. ਕੈਲਗਰੀ - ਅਲਬਰਟਾ
6. ਏਡਮੈਨਟਨ - ਅਲਬਰਟਾ
7. ਲਨਦਨ - ਓਨਟਾਰਿਯੋ
ਤੇ 13 ਹੋਰ ਮਹਿਤਵਪੁਰਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹਨ ।
ਇਥੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 31612897 ਹੈ

ਇਹ ਮਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਜ ਕਲ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਇਮਾਨਿਆ ਤੇ ਠਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

No comments

Powered by Blogger.