-->

ਵਿਸ਼ਵਾਸ

September 25, 2008
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਉਹ ਚੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੰਧਵ...Read More
Powered by Blogger.