-->

ਇਕ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ

November 26, 2009
ਇਹ ਅਸੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਜੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ...Read More

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਵਿਧਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

November 07, 2009
ਪਿਆਰੇ ਸਾਥਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਣਿਜ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥਿਆ ਨੂੰ ...Read More

ਵੈਬ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕਮਾਲ - ਇਸ ਬਲਾਗ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ

November 03, 2009
ਸਕੁਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਖ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜਾਰ ਅਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲ ...Read More

Best Guru Nanak Dev Ji 's Videos in Youtube

November 02, 2009
ਹੇਠਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਡਿਉ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਬੋਡ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋ ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ...Read More

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਹਰਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ

November 02, 2009
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋ ਮੈ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ...Read More
Powered by Blogger.