-->

ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ

August 28, 2009
ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀ ਕਹਿਏ ਤਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਹਰ ਵਪਾਰਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਾ ...Read More

ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾਜਲੀ

August 17, 2009
ਪਿਆਰੇ ਸਾਥਿਓ ਕੁਝ ਤਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਜ ਤੋ ਪੁਰੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਨ 17 ਅਗਸਤ 1909 ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦੇ ਤਕਤੇ ਤੇ...Read More
Powered by Blogger.