Posts

Showing posts from December, 2009

Learn Punjabi Vocabulary

2010 ਨਵੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ) ਦਾ ਤੋਫਾ - ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਮੁਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋ

ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਖਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਸੇ

ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ( ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ) ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਵੋ

ਜਮੀਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਪਰੋਟਕਟਡ ਫਿਡ ਨੂੰ ਗੁਗਲ ਰਿਡਰ ਵਿਚ ਪੜੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਓਨਲਾਇਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਮਸ਼ਹੁਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿਯੁਯਾਰ ਟਾਇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਲਾਗ ਬਣਾਣਾ ਸਿੱਖੋ

ਕਵਿਤਾ - ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਓਨ ਲਾਇਨ ਤੇ ਗੁਗਲ ਡੋਕਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉ

ਟੈਲੀ ਇਆਰਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉ

ਸੋਫਟਵੇਅ ਜੋ ਦੁਜੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਲ ਨੂੰ ਰਿਕੋਡ ਕਰੇਗਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ ਬਲੋਗ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਉੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ

ਗੁਗਲ ਦੇ ਦਿਤੇ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਿੰਨੇ ਸਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ

ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਗੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖੋ

anaam ਕੋਣ

ਅਜਾਦੀ ਬਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ