Posts

Showing posts from October, 2009

ਆਉ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 2 ਨਵਬਰ 2009 ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਏ

ਖੂਬ ਹਸੋ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਹੈ

ਆਇ ਟਯੁਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋ ਅਪਣੇ ਮਨਪੰਸਦ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੀਨਿਯਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖੋ

ਅਕਾਸ਼ ਤੋ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦਾ ਧੁੰਏ ਦਾ ਪਰਦੁਸ਼ਣ

ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ

ਜੀਦੰਗੀਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਅਸਾਨ ਨੁਸਕਾ

ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਏ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਗਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਡਵਾਸ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਏ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਬਲੋਗਰ ਬਲੋਗ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ

ਪੰਜਾਬ

ਦੇਖੀ ਨੇਟ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਉ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ

ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ ਹੈ

ਵੇਸਟ ਸੰਪਤੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਗੁਗਲ ਦੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਨੈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ