Posts

Showing posts from July, 2009

ਸਚ

ਅਮਰੁਦ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬਧੀ ਲਾਭ

ਕੰਪਿਉਟਰ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ

ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਾਇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਓਨਲਾਇਨ ਤੇ ਸੋਫਟਵੇਯਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਚੰਗੀ ਸਮਿਖਿਆ ਲਭੋ

ਬਕਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੋ

ਡੇਵਿਡ ਏਲਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਜਾਦੁ

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ

ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹਤਵ

ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰ ਨੂੰ Email or sms ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ

100 - 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 1000 ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਭਜੋ

100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋ 100 ਦਾ ਦੁਧ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ

ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਜੀਤੋ

ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਬਰਮਚਾਰਿਆ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਿਵੇ ਕਰਿਏ

10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਅਜ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਬਰਮਚਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਤਵ