Posts

Showing posts from May, 2009

ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚ ਫਰਕ

ਅੰਸਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਪਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ

ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੋ ਕਮਾਂ ਰਹਿਆ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

Image

ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਇਪਿੰਗ ਛੇਤੀ ਸਿਖਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ

ਲਫਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਗਲ ਬਾਤ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ